ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ

 
សៀវភៅ​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ខ្មែរ​របស់ វ៉ាន់ឌី កាអុន
សៀវភៅ​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ខ្មែរ​របស់ វ៉ាន់ឌី កាអុន
© RFI

វ៉ាន់ឌី កាអុន នឹង​លាតត្រដាង នូវ​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​សំខាន់ៗ​ទាំងឡាយ ដែល​កើត​មាន នៅ​កម្ពុជា តាំងពី​សម័យ​អាណាព្យាបាល​បារាំង រហូត​មកដល់​សព្វថ្ងៃ។ កម្មវិធី​នេះ​នឹង​ត្រូវ​ចាក់ផ្សាយ នៅ​រៀងរាល់​ថ្ងៃ​អង្គារ។ 

ចង់​បាន​ព័ត៌មាន​បន្ថែម

ការ​ផ្សាយ​ចុង​ក្រោយ អង្គារ 14 មករា 2014
បដិវត្តន៍​ខ្មែរ​ក្រហម

បដិវត្តន៍​ខ្មែរ​ក្រហម

សប្តាហ៍​មុន វ៉ាន់ឌីកាអុន បរិយាយ​អំពីការ​ប្រយុទ្ធ​រវាង​ខ្មែរ​ក្រហម​និងរដ្ឋាភិបាលសីហនុ។ នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​នេះ លោក​នឹង​ធ្វើ​ការអត្ថាធិប្បាយ​ពី​បដិវត្តន៍​ខ្មែរ​ក្រហម។

បណ្ណសារ

អង្គារ 20 សីហា 2013
សៀវភៅ​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ខ្មែរ​របស់ វ៉ាន់ឌី កាអុន

ព្រឹត្តិការណ៍​ ថ្ងៃទី ១៨​មីនា​ឆ្នាំ ១៩៧០

នៅ​ក្នុង​នាទី​ប្រវតិ្តសាស្រ្ត​ខែ្មរ របស់ វ៉ាន់ឌី កាអុន សប្តាហ៍នេះ វ៉ាន់ឌី កាអុន សូម​និយាយ​រៀបរាប់ អំពី​ ដំណាក់កាល​មួយ​ដ៏​សំខាន់​នៃ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ។ នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១៨ មីនា ឆ្នាំ ១៩៧០ សភា​ទាំង​ពីរ បាន​បោះ​ឆ្នោត​ទម្លាក់​សម្តេច នរោត្តម សីហនុ ពី​តំណែង​ប្រមុខ​រដ្ឋ។ នេះ​ជា​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​កត់ត្រា ព្រោះ​សម្តេច​ នរោត្តម សីហនុ នៅ​ពេលនោះ​មាន​អំណាច​ខ្លាំង​សំបើម​អស្ចារ្យ។

អង្គារ 13 សីហា 2013
សៀវភៅ​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ខ្មែរ​របស់ វ៉ាន់ឌី កាអុន

ដំណើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ ១៨​ មីនា ឆ្នាំ ១៩៧០ (ភាគទី ២)

នៅ​ក្នុង​នាទី​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ខ្មែរ​របស់​យើង នៅ​ក្នុង​សប្តាហ៍​នេះ វ៉ាន់ឌី កាអុន ​សូម​ធ្វើ​ការអត្ថាធិប្បាយ​បន្ត ទៅ​លើ​ការវិវត្តន៍​នៃ​រដ្ឋាភិបាល​ស្រោចស្រង់​ជាតិ​ដឹកនាំ​ដោយ​ឧត្តមសេនីយ៍​លន់ នល់ និង​អ្នកអង្គម្ចាស់​ស៊ីសុវត្ថ សិរិមតៈ ​ដែលនាំ​ទៅ​រក​ព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃ ១៨​មីនា ឆ្នាំ ១៩៧០។

អង្គារ 06 សីហា 2013
សៀវភៅ​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ខ្មែរ​របស់ វ៉ាន់ឌី កាអុន

ដំណើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃ១៨​មីនា ឆ្នាំ១៩៧០ (ភាគទី១)

នៅ​ក្នុង​នាទី​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ខ្មែរ​របស់​យើង នៅ​សប្តាហ៍​នេះ វ៉ាន់ឌី កាអុន ​សូម​ធ្វើ​ការអត្ថាធិប្បាយ​ទៅ​លើ​ការវិវឌ្ឍន៍​នៃ​រដ្ឋាភិបាល​ស្រោចស្រង់​ជាតិ​ ដឹកនាំ​ដោយ​ឧត្តមសេនីយ៍​ លន់ នល់ និង​អ្នកអង្គម្ចាស់​ស៊ីសុវត្ថិ សិរិមតៈ។ ការដឹកនាំ​ដែល​​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃ ១៨​មីនា ឆ្នាំ ១៩៧០។

ប្រតិទិន​នៃ​ការផ្សាយ
Close