ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ

 
សៀវភៅ​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ខ្មែរ​របស់ វ៉ាន់ឌី កាអុន
សៀវភៅ​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ខ្មែរ​របស់ វ៉ាន់ឌី កាអុន
© RFI

វ៉ាន់ឌី កាអុន នឹង​លាតត្រដាង នូវ​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​សំខាន់ៗ​ទាំងឡាយ ដែល​កើត​មាន នៅ​កម្ពុជា តាំងពី​សម័យ​អាណាព្យាបាល​បារាំង រហូត​មកដល់​សព្វថ្ងៃ។ កម្មវិធី​នេះ​នឹង​ត្រូវ​ចាក់ផ្សាយ នៅ​រៀងរាល់​ថ្ងៃ​អង្គារ។ 

ចង់​បាន​ព័ត៌មាន​បន្ថែម

ការ​ផ្សាយ​ចុង​ក្រោយ អង្គារ 14 មករា 2014
បដិវត្តន៍​ខ្មែរ​ក្រហម

បដិវត្តន៍​ខ្មែរ​ក្រហម

សប្តាហ៍​មុន វ៉ាន់ឌីកាអុន បរិយាយ​អំពីការ​ប្រយុទ្ធ​រវាង​ខ្មែរ​ក្រហម​និងរដ្ឋាភិបាលសីហនុ។ នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​នេះ លោក​នឹង​ធ្វើ​ការអត្ថាធិប្បាយ​ពី​បដិវត្តន៍​ខ្មែរ​ក្រហម។

បណ្ណសារ

អង្គារ 07 មករា 2014
សៀវភៅ​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ខ្មែរ​របស់ វ៉ាន់ឌី កាអុន

ការប្រយុទ្ធ​តទល់​រវាង​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​រដា្ឋភិបាល​ សីហនុ

នៅសប្តាហ៍មុន វ៉ាន់ឌីកាអុន លើកអំពី​សហប្រតិបត្តិការ​យោធារវាងគណបក្សកុម្មុយ​និស្ត​ខ្មែរ​និង​គណបក្ស​​ កុម្មុយនិស្ត​វៀតណាម។ នៅសប្តាហ៍នេះ វ៉ាន់ឌីកាអុន បរិយាយ​អំពីការ​ប្រយុទ្ធ​រវាង​ខ្មែរ​ក្រហម​និងរដ្ឋាភិបាលសីហនុ។

អង្គារ 31 ធ្នូ 2013

ការ​កកើត​ឡើង​នៃ​កង​ប្រដាប់​អាវុធ​ខ្មែរ​ក្រហ​ម​ នៅ​ចុង​ឆ្នាំ ​១៩៦៧។

ក្នុងនាទី​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ខ្មែរ​របស់​យើង នៅ​​សប្តាហ៍​នេះ វ៉ាន់ឌី កាអុន សូម​​និយាយ​រៀបរាប់​ពី ការកកើត​ឡើង​នៃ​កងប្រដាប់​អាវុធ​ខ្មែរក្រហម នៅ​ចុងឆ្នាំ ១៩៦៧។

អង្គារ 26 វិច្ឆិកា 2013

ដើម​​កំណើត​​នៃ​​ចលនា​​របស់​​ពួក​ខ្មែរ​ក្រហម (ភាគទីបី)

កាលពី​សប្តាហ៍​មុន នៅ​ក្នុង​នាទី​ប្រវតិ្តសាស្រ្ត​ខែ្មរ ​វ៉ាន់ឌី កាអុន បាន​និយាយ​លើក​ឡើង​ពី​ដើម​កំណើត​នៃ​ចលនា​ខ្មែរក្រហម។ ក្នុង​សប្តាហ៍​នេះ វ៉ាន់ឌី កាអុន នឹង​និយាយ​រៀបរាប់​ពី​​ដើម​កំណើត​នៃ​ចលនា​របស់​ពួក​ខ្មែរ​ក្រហម ភាគទីបី។

ប្រតិទិន​នៃ​ការផ្សាយ
Close