ស៊ូដង់ - 
អត្ថបទចុះ​ផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ អាទិត្យ 18 មេសា 2010 - ព័ត៌មានទើប​កែប្រើ​លើកចុងក្រោយ​ ថ្ងៃ អាទិត្យ 18 មេសា 2010

ការបោះឆ្នោត​នៅ​ប្រទេស​ស៊ូដង់​ពុំ​បាន​គោរព​តាម​បទដ្ឋាន​ប្រជាធិបតេយ្យ​ ទេ

ការិយាល័យបោះឆ្នោត​ នៅស៊ូដង់
ការិយាល័យបោះឆ្នោត​ នៅស៊ូដង់
©Reuters

ដោយ វីនស្តុន រតនា

នៅ​ពេល​ដែល​គណបក្ស​ជំទាស់​ពីរ ដែល​ពុំ​បាន​ធ្វើ​ពហិការ​ចំពោះ​ការបោះឆ្នោត បី​ប្រភេទ នៅ​ស៊ូដង់--តាំង​ពី​ឥឡូវនេះ​ទៅ​ហើយ បដិសេធ​ទាត់​ចោល​លទ្ធផល​នៃ​ការបោះឆ្នោត​នេះ។ -ក្រុម​អ្នកសង្កេតការណ៍​នៃ​សហភាព​អឺរូប និង​មូលស្ថាបនា Carter បាន​ទិតៀន​រិះគន់ ខ្លាំង​ណាស់ គុណភាព​នៃ​ការបោះឆ្នោត​នៅស៊ូដង់។ ស្រប​តាម​ក្រុម​អ្នកសង្កេតការណ៍ ការបោះឆ្នោត​នេះ​ពុំបាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​សមស្រប​តាម​បទដ្ឋាន​ប្រជាធិបតេយ្យ​ ទេ។

tags: ស៊ូដង់
Close